بنیاد دکتر شیخ زین الدین
نقش آفرینی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در توسعه اکوسیستم کارآفرینی

این وبینار دو ساعته آخرین جلسه از مجموعه رویدادهای طرح سپهر می باشد و به نقش پارک و مراکز رشد در توسعه اکوسیستم کارآفرینی می پردازد.

جهت ثبت نام با شماره 09028763275 تماس حاصل فرمایید.

برگزار کننده : بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین


زمان برگزاری: 1399/12/19

ظرفیت باقی مانده: 150 نفر

تاریخ اتمام ثبت نام: 1399/12/18

هزینه : 300,000 تومان

رویداد های دیگر بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین