مأموریت بنیاد

  • ایجاد علاقه ، انگیزه و توانمندسازی دانش آموزان ، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی جهت ایفای نقش موثر در جامعه
  • تلاش جهت توسعه زیست‌بوم نوآوری کشور از طریق شناخت موانع و کمک به تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها