طرح سپهر

 

 

 

 

با توجه به این که گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان، حمایت از نوآوری و پژوهش های مسئله محور و ایجاد و تقویت زیست بوم نوآوری، تکمیل مؤلفه ها و حلقه های آن و تقویت زیرساخت های نهادی آن به توسعه و رشد مراکز نوآوری، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور وابسته است، سلسله رویدادهای "سپهر" از تابستان 1399 با موضوع ارتقاء سطح آگاهی و دانش عملیاتی مدیران و بدنه ستادی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، آغاز گردید. پس از برگزاری دو دوره اولیه و به دلیل نیاز به بازنگری بر روی موضوعات و نحوه برگزاری این رویدادها، یک فرآیند عارضه یابی به صورت مصاحبه با جمعی از فعالین حوزه نوآوری و فناوری کشور جهت شناسایی مهمترین مسائل مبتلا به پارک‌ها و اعتبارسنجی روش برگزاری رویدادها به عنوان راه حل اولیه این مسائل، توسط تیم اجرایی بنیاد صورت پذیرفت، که منجر به شناسایی حدود 29 عنوان عارضه اصلی گردید که پس از اولویت دهی، 10 عنوان از این عناوین انتخاب و از اواسط دی ماه تا اواخر اسفند ماه 1399 در قالب پنل های انتقال تجربه برگزار گردید.

چشم انداز

  • ارتقاء سطح آگاهی و دانش عملیاتی مدیران و بدنه ستادی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد از طریق برگزاری رویدادهای انتقال تجربه

اهداف

  • ارتقا سطح دانش مدیران و کارشناسان پارک‌های علم وفناوری و مراکز رشد، در خصوص مهمترین مسائل مرتبط با حوزه مدیریت پارک
  • ایجاد بستری جهت انتقال تجربیات پارک‌ها و سازمان‌های توسعه یافته به پارک‌ها و مراکز رشد کمتر توسعه یافته

مخاطبان

  • مدیران و کارشناسان پارک ها و مراکز رشد
  • مدیران و متولیان مراکز نوآوری و شتابدهنده ها
  • کارگزاران توسعه فناوری
  • شرکت های دانش بنیان و فناور

سری دوم طرح سپهر مانند قبل با رویکرد روایی و انتقال تجربه در نیمه اول سال 1400 با محوریت عارضه های به دست آمده با اولویت B طی 5 رویداد آنلاین برگزار شد. از جمله مهمترین مسائلی که در این مجموعه رویدادها مورد توجه قرار خواهد گرفت می‌توان به جذب و گزینش منابع انسانی و شاخص های ارزیابی عملکرد آنها، نحوه ایجاد بستر انتقال دانش و مهارت میان پرسنل پارک ها، راه های ورود و توسعه پارک ها بر مبنای مدل پردیس، الزامات مهارتی و تجربی پرسنل، نظام ارتقاء سازمانی آنها، نقش پارک ها در آینده شرکت ها پس از خروج از پارک و ارزیابی شرکت ها در هنگام پذیرش با هدف بهبود عملکرد پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، از طریق به اشتراک گذاری تجارب فعالین عرصه نوآوری و فناوری کشور اشاره کرد.

همچنین با اتمام دومین سری از مجموعه رویدادهای طرح سپهر، بنیاد دکتر زین الدین وارد فاز برنامه ریزی سری سوم این مجموعه رویدادها با محوریت بازاریابی و بازارسازی محصولات شرکت های فناور، ارزیابی شرکت های فناور و مأموریت کار در کار آفرینی خواهد شد.

ضمنا فیلم ضبط شده این وبینارها، پس از تدوین در فروشگاه سایت قرار خواهد گرفت و علاقه مندان می توانند آن ها را به صورت آنلاین خریداری و دانلود نمایند.