اساسنامه بنیاد نوآوری وتوسعه فناوری دکتر محمود شیخ زین‌الدین

Dr Mahmoud Sheikh-Zeinoddin

Foundation of Innovation and Technology Development

الف- کلیات

مقدمه به پاس یک عمر خدمات ارزشمند دکتر محمود شیخ زین الدین در زمینه نوآوری و فناوری و کمک به جوانان ایران اسلامی و ادامه راه آن مرحوم، این بنیاد تشکیل می شود.

ماده 1: مشخصات

نام: بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر محمود شیخ زین‌الدین ("بنیاد")

تبصره 1: هرگونه تغییر در نام بنیاد با حفظ نام " دکترمحمود شیخ زین الدین "میسر است.

تبصره 2: شخصیت حقوقی بنیاد موسسه علمی ، فرهنگی ، غیر سیاسی و غیرتجاری است.

ماده 2 : اهداف

2-1- ایجاد علاقه ، انگیزه و توانمندسازی دانش آموزان ، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی جهت ایفای نقش موثر در جامعه

2-2- تلاش جهت توسعه زیست‌بوم نوآوری کشور از طریق شناخت موانع و کمک به تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها

ماده 3: موضوع فعاليت بنیاد

به منظور نیل به اهداف موضوع ماده 2 این اساسنامه، بنیاد مبادرت به انجام کلیه فعالیت های مجاز قانونی از جمله موارد زیر خواهد نمود:

3-1- ایجاد شبکه و حلقه تعاملی برای دسترسی فعالین عرصه نوآوری و فناوری به اطلاعات مورد نیاز برای توسعه و پیشرفت در راستای اهداف بنیاد

3-2-  ایجاد انگیزه در بخش سرمایه گذاری برای تحقق اهداف بنیاد

3-3- ارائه خدمات تجاری‌سازی و توانمند‌سازی به کسب و کارهای نوپا در مسیر فناوری های نو

3-4-  تسهیل و یا کمک به تامین منابع مالی مورد نیاز تیم‌های نوپا (بذرمایه)

3-5-  اعطای جوایز یا بورس‌های مختلف با نام بنیاد

3-6-  تامین محتوا و انتشار دستاوردها و برنامه‌های نوآورانه و فناورانه

3-7-  برگزاری جشنواره ها و یادواره ها و مناسبت ها که به هر شکل در تحقق و رشد اهداف بنیاد تاثیر گذار است.

3-8- بستر سازی جهت انتقال آخرین تجارب شرکت های رشد یافته جهت آموزش و توانمند سازی شرکت های نوپا

3-9- فعالیت های فرهنگی و ارتباطی و رسانه ای در قالب start up ها ( شرکت های نوین ) ، accelerator      ( شتاب دهنده ها )  ،جهت رشد و تعالی بخشی روند نوآوری فناورانه در کشور

3-10- تصمیم سازی و برگزاری نشست های تبادل نظر جهت شناخت موانع توسعه فناوری و پیشنهاد تنظیم مقررات جهت رفع این موانع به ساختارهای تصمیم گیرنده

3-11-کمک به توانمند سازی مراکز نوآوری ،مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور

ماده 4  : محل

مرکز اصلی بنیاد در تهران به آدرس: خیابان خرمشهر(آپادانا)- خیابان عرب علی فرعی هفتم- پلاک هفت می‌باشد که در صورت لزوم می­تواند برابر مقررات در سایر نقاط داخل و یا خارج کشور نمایندگی، دفتر و یا شعب دیگر را دایر نماید.

تبصره1: اختیار تغییر مرکز اصلی بنیاد با هیات امنا و مشروط به موافقت دو سوم اعضا می باشد.

ماده 5:  مدت فعالیت

زمان فعالیت بنیاد از تاریخ تاسیس و برای مدت نامحدود می­باشد.

ماده 6:  سرمايه اوليه

سرمایه بنیاد مبلغ 100.000.000 ریال است که توسط مؤسسین نقداً پرداخت شده است.

ب- ارکان

ماده 7 : اركان بنیاد

ارکان بنیاد عبارتند از :

7-1-  هیات امنا

7-2-  مدیراجرایی

7-3-  بازرس

ماده 8:  هیات امنا بنیاد :

هیات امنا بنیاد بالاترین رکن بنیاد است و مرکب از 10 عضو حقیقی میباشدکه شامل افراد ذیل می باشد :

1- جناب آقای دکترسیدمحمودمدرس هاشمی

2-جناب آقای دکتر سیدمهدی ابطحی 

3- جناب آقای دکتر محمد طالبی

4- جناب آقای دکتر پیمان صالحی

5- جناب آقای دکتر علیرضا کریمی

6- جناب آقای دکتر قاسم مصلحی

7- جناب آقای دکتر مجید دهبیدی پور

8-  جناب آقای مهندس محمد بنی نجاریان

9- جناب آقای مهندس محمد شیخ زین الدین

10-  سرکار خانم دکتر صبیحه سلیمانیان زاد

 

8-1 : جناب آقای دکترسیدمحمودمدرس هاشمی به عنوان رئیس هیات امنا و به مدت سه سال انتخاب شدند.

8-2: جناب آقای دکتر سیدمهدی ابطحی به عنوان نایب رئیس هیات امنا انتخاب شدند.

 8-3: جناب آقای مهندس مهدی شیخ زین الدین به عنوان دبیر هیات امنا انتخاب شدند.

8-4 :  هرگونه تغییر در عضویت اعضای هیات امنا با رای دو سوم اعضا قابل انجام می باشد.

تبصره 1 : عضویت خانم دکترصبیحه سلیمانیان زاد دائمی و غیر قابل تغییر است.

تبصره 2 : تهیه دستور جلسات، صورتجلسات، تصمیمات و مصوبات هیات امنا و پیگیری آن‌ها با دبیر هیات امنا می­باشد.

تبصره 3 : خدمات و مسئولیت اعضای هیات امنا بصورت افتخاری می­باشد و از بنیاد هیچ گونه دریافتی، اعم از سود، تسهیلات و حق­الزحمه و امثالهم بابت عضویت در هیات امنا دریافت نخواهند کرد.

 

ماده 9: وظایف و اختیارات هیات امنا

هیات امنا بنیاد دارای کلیه اختیارات برای تصمیم‌گیری در خصوص بنیاد و از جمله وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

9-1:  انتخاب و تغییرمدیراجرایی، بازرس بنیاد، دبیر، رئیس و نایب رئیس هیات امنا

9-2:  بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه ی بنیاد

9-3:  بررسی و تصویب صورتهای مالی وگزارش فعالیت سالانه مدیراجرایی

9-4: بررسی و تعیین راهبردها و خط مشی های ملی بنیاد ، پیشنهاد شده توسط مدیراجرایی

9-5:  بررسی، رد، اصلاح و یا تصویب پیشنهادها و برنامه هاي بنیاد

9-6:   تغییر مواد اساسنامه به جز مواد 1 و 8

9-7:  تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیراجرایی و بازرس

9-8: پیشنهاد انحلال بنیاد با توجه به شرایطی که در این اساسنامه ذکر شده است.

9-9:بررسی و تصویب آئین نامه های تهیه و ارائه شده از سوی مدیراجرایی

ماده 10: نحوه تشکیل و رسمیت جلسات عادی و فوق العاده هیات  امنا

10-1:  جلسات هیات امنا به صورت عادی و یا فوق العاده تشکیل می شود.

تبصره 1: جلسات عادی برای بررسی کلیه ی بندهای ذکر شده در ماده 9 به جز بندهای 9-6 ، 9-8 و 9-9 تشکیل  می شود .

تبصره 2 :جلسات عادی هیات امنا سالی یک بار و با شرکت حداقل پنج نفر و با تعیین دستور جلسه تشکیل می شود و با حضور خانم دکتر صبیحه سلیمانیان زاد و در غیاب ایشان با حضور نماینده یا یکی از اعضای خانواده ایشان رسمیت پیدا می کند.

تبصره3: جلسات فوق العاده هیات امنا با حضورحداقل دو سوم اعضا و حضور خانم دکتر صبیحه سلیمانیان زاد و در غیاب ایشان با حضور یکی از اعضای خانواده ایشان رسمیت پیدا می کند.

10-2: جلسه عادی هیات امنا با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت یافته و جهت تصویب هر موضوعی ، به رای موافق اکثریت کل اعضا نیاز دارد.

10-3:  موارد قابل طرح در جلسات عادی هیات امنا شامل کلیه موارد بجز موارد مختص جلسات فوق­العاده هیات امنا، می­باشد.

تبصره : در صورتی که در اولین جلسه عادی هیات امنا، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم با فاصله 20 روز تشکیل و با حضور حداقل یک سوم از اعضا جلسه رسمیت پیدا خواهد کرد.

ماده 11: وظایف جلسات فوق العاده هیات امنا

11-1:  تغییرات اساسنامه که رای موافق دو سوم اعضا هیات امنا و تایید رئیس هیات امنا برای این تصمیم الزامی است.

11-2:  انحلال بنیاد، منوط به رای موافق خانم دکتر صبیحه سلیمانیان زاد و در غیاب ایشان با حضور یکی از اعضای خانواده ایشان و حداقل دو سوم اعضا هیات  امنا می باشد.

ماده 12: تشكيل جلسات هيات امنا

جلسات هیات امنا با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

12-1: دعوت از اعضا از طریق ارسال دعوتنامه یا تماس تلفنی صورت می پذیرد.

12-2: با درخواست حداقل یک سوم از اعضای هیات امنا

12-3: با درخواست رئیس و یا دبیر هیات امنا

12-4: با درخواست هیات امنا یا بازرس

ماده 13: اداره جلسات هيات امنا

13-1: جلسات هیات امنا توسط رئیس هیات امنا و در غیاب وی توسط نایب رئیس هیات امنا اداره می­گردد.

13-2:  مکاتبات و مصوبات هیات امنا توسط رئیس هیات امنا امضا و ابلاغ می­شود.

ماده 14: شركت در جلسات هيات امنا

شرکت اعضا هیات امنا در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی و نیز پس از تصویب اعضای هیات امنا، در حکم استعفا عضو غایب خواهد بود.

ماده  15:  دامنه اختيارات مدیر اجرایی

15-1:  تنظیم و ارائه بودجه سالانه جهت تصویب هیات امنا

15-2: برنامه ریزی در اجرا و تحقق اهداف بنیاد

15-3: تصویب عقد قراردادهای مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی

15-4:  حفظ و حراست اموال غیرمنقول بنیاد

15-5:  ارائه طرح­ها، بودجه ها و برنامه­های پیشنهادی به هیات امنا

15-6:  تاسیس و یا انحلال شرکت­های رسمی انتفاعی و غیرانتفاعی در چارچوب برنامه ،بودجه و مصوبات هیات  امنا

15-7:  تصویب ایجاد و حذف نمایندگی­ها یا شعبه­ها در هر نقطه­ای از ایران و یا خارج از ایران در غالب برنامه ، بودجه و مصوبات هیات  امنا

15-8: دعوت هیات امنا و پیشنهاد دستورجلسات آن‌ها

15-9: تهیه و پیشنهاد آئین نامه­های داخلی و یا اصلاح آن‌ها و ارائه به هیات امنا جهت تصویب نهایی

15-10:  ارائه پیشنهاد هر نوع اندوخته

15-11:  ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه

15-12:  اجرای مصوبات هیات امنا

15- 13:  تاسیس و انحلال شرکت‌ها، اعطای هبه و قرض الحسنه، پس از تائید رئیس هیات امنا

ماده 16: مدیراجرایی

16-1: سرکار خانم دکتر صبیحه سلیمانیان زاد به عنوان مدیراجرایی بنیاد انتخاب شدند.

16-2: مدیراجرایی بالاترین مقام اجرائی بنیاد می­باشد و در چارچوب این اساسنامه و قانون تجارت، مجری تصمیمات و مصوبات هیات امنا است.

ماده 17 : وظایف و اختیارات مدیراجرایی

 وظایف مدیر اجرایی منوط به مطرح شدن آن در هیات امنا و منوط به چارچوب آئین نامه داخلی بنیاد است. ازجمله اختیارات او به قرار زیر است:

17-1:  نماینده قانونی بنیاد در برابر اشخاص و ادارات دولتی و خصوصی

17-2:  ارائه پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعب در داخل و خارج از ایران به هیات امنا

17-3:  تهیه و ارائه آئین نامه­های شرکت، به هیات مدیره و پی گیری تصویب آنها در هیات امنا

17-4: عزل و نصب ماموران و کارکنان بنیاد و تعیین شغل و حقوق و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت، براساس تشکیلات و آئین نامه­های مصوب هیات امنا

17-5:  خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول بر اساس مصوبات هيات امنا

17-6: افتتاح هرگونه حساب نزد بانک ها و موسسات مالی، تجاری به نام بنیاد و انجام هرگونه تراکنش بانکی ، دریافت و پرداخت و استفاده از تسهیلات بانکی برای اهداف و فعالیت های بنیاد در چارچوب مصوبات هیات امنا

17-7: رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به فعالیت بنیاد

17-8:  قبول هبه، وقف و هرگونه هدایا و کمک­ها در چارچوب آئین نامه مصوب و تصویب هیات امنا

17-9:  اقامه هرگونه دعوی و شکایت، دفاع یا تسلیم به دعوی یا انصراف از ان اعم از حقوقی و کیفری و در کلیه مراجع قضائی اعم از دادسراها، دادگاه­های عمومی حقوقی و کیفری، دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه انتظامی و در تمامی مراحل اعم از بدوی و تجدید نظر و غیره با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف مقابل  و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از ان، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه­ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بنیاد، درخواست صدور برگ اجرایی تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد پس از تایید هیات امنا.

17-10: انعقاد هرگونه قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب اساسنامه بنیاد و مصوبات هیات امنا

17-11: تهیه صورت حساب های مالی سالانه طبق استانداردهای حسابداری و گزارش فعالیت مدیر اجرایی و گزارش تطبیق بودجه و عملکرد

17-12:  کلیه اسناد تعهدآور با امضا مدیراجرایی و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات  امنا ، یکی از اعضای هیات امنا بنیاد به همراه مهر بنیاد معتبر است. افتتاح هر گونه حساب به نام بنیاد در بانک‌ها، موسسات مالي و صندوق‌ها نیز با امضاهای مجاز فوق جایز است. سایر نامه­های عادی با امضای مدیراجرایی به همراه مهر بنیاد معتبر است.

ماده 18: بازرس

هیات امنا، بازرس بنیاد را برای مدت یک سال و حداکثر برای سه دوره متوالی انتخاب می‌نماید.

18-1: جناب آقای مهندس بنی نجاریان به عنوان بازرس بنیاد انتخاب شدند.

ماده 19: وظایف بازرس

19-1:  بررسی اسناد، مدارک و اوراق مالی و غیر مالی و اظهار نظر راجع به صورتهای مالی،گزارش فعالیت مدیر اجرایی، گزارش تطبیق بودجه با عملکرد و تهیه گزارش برای هیات امنا

19-2:  گزارش تطبیق فعالیت و مصوبات مدیر اجرایی با مفاد اساسنامه و سایر مقررات و گزارش هرگونه تخلف مدیراجرایی به هیات امنا

تبصره: هیات امنا باید ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه اسناد و مدارک بنیاد اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط در دسترس و اختیار بازرس قرار داشته باشد.

پ­- سایر

ماده 20: سال مالي بنیاد

سال مالی بنیاد از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می­یابد، به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس بنیاد است.

 

ماده 21: بودجه و درآمدها

21-1: بودجه بنیاد از طریق مشارکت در سرمایه گذاری، دریافت هرگونه وجوه ریالی یا ارزی یا سایر منابع در قالب هدایای نقدی و غیرنقدی، قبول وقف و کمک­های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند به نوآوری و گسترش و نشر علم و فناوری تامین می­گردد.

ماده 22: انحلال بنیاد

در صورت تصمیم به انحلال بنیاد، پس از طی مراحل قانونی انحلال، کلیه اموال منقول و غیرمنقول همچنین اسناد و مدارک مربوطه به شهرک علمی و تحقیاتی اصفهان تعلق پیدا خواهد کرد.

تبصره: مفاد این ماده غیرقابل تغییر است.

ماده 23: دفاتر و اسناد

دفاتر مالی، اسناد و مدارک بنیاد در محل دفتر بنیاد نگهداری می­شود.

ماده 24:‌ مفاد اساسنامه

فعالیت بنیاد براساس مفاد اساسنامه انجام شده و درخصوص سایر الزامات، مشمول مقررات مربوط به موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی مقرر در قانون تجارت می باشد .

تبصره: مواد مربوط به نام و انحلال بنیاد و همچنین این تبصره، غیرقابل تغییر است.

این اساسنامه مشتمل بر 24 ماده و 13 تبصره است