گشایش خانه خلاق «جمپا» در حوزه نوآوری‌های اجتماعی

تاریخ ارسال : 1400/8/3

گشایش خانه خلاق «جمپا» در حوزه نوآوری‌های اجتماعی

گشایش خانه خلاق «جمپا» در حوزه نوآوری‌های اجتماعی

خانه خلاق و نوآوری «جمپا» در حوزه نوآوری‌های اجتماعی در محله دروازه غار تهران با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گشایش یافت. این مرکز در محله کم برخوردار دروازه غار کار خود را آغاز کرد تا مکانی برای توانمندسازی جوانان باشد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: این ساختاری است که نشان می‌دهد در محله‌هایی که از نظر درآمدی پایین هستند می‌توان جوانان با اعتماد به نفس را پیدا کرد. امیدواریم این خانه‌های خلاق مدل مناسبی برای توسعه در سایر محله‌ها باشد که با سرمایه گذاری بخش خصوصی و شتاب‌دهنده‌های کسب و کار این اتفاق رخ می‌دهد. رئیس ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین بیان کرد: مشارکت بخش خصوصی توسعه دهنده این کار است. فرآیند راه اندازی این مراکز نیز باید درست باشد تا مکانی برای فعالیت جوانان محله باشد. وی همچنین بیان کرد: در حال حاضر استان تهران ۲۶۰ محله کم برخوردار دارد که پس از این مرکز آن را در سایر محلات توسعه می‌دهیم.