قرارداد همکاری با دانشگاه صنعتی اصفهان پیرامون طرح صدف

تاریخ ارسال : 1400/3/4

قرارداد همکاری با دانشگاه صنعتی اصفهان پیرامون طرح صدف

قرارداد همکاری با پارک فناوری پردیس تهران پیرامون طرح صدف 

در راستای برگزاری طرح توانمند سازی شغلی صدف و با توجه به اهمیت همکاری های دو جانبه و استفاده بهینه از ظرفیت و توان تخصصی طرفین، قرارداد همکاری بین بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر محمود شیخ زین الدین و دانشگاه صنعتی اصفهان منعقد شد.
موضوع این قرارداد، حمایت مادی و معنوی دانشگاه صنعتی اصفهان از سومین دوره طرح توانمند سازی صدف و همچنین تخصیص 120 نفر از ظرفیت دوره توسط بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر زین الدین به دانشگاه صنعتی اصفهان، با هدف ارتقاء توانمندی های دانشجویان نخبه و مشارکت فعال دانشجویان است.

برای انجام پیش ثبت نام و شرکت در طرح، از طریق سایت https://evand.com/events/sadaf-iut  اقدام نمایید.
 
زمان برگزاری دوره:

  • تیرماه لغایت شهریورماه 1400

اطلاعات بیشتر:

  • شماره تماس دبیرخانه: 28422192-021