دومین وبینار تخصصی از سری دوم مجموعه رویدادهای طرح سپهر

تاریخ ارسال : 1400/3/1

دومین وبینار تخصصی از سری دوم مجموعه رویدادهای طرح سپهر

دومین وبینار از سری دوم مجموعه وبینارهای تخصصی طرح سپهر، در روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت ماه 1400 از ساعت 14:00 تا 16:00 توسط بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر محمود شیخ زین الدین با همکاری پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان به میزبانی جناب آقای مهندس حمید مهدوی (رئیس پارک علم و فناوری شیخ بهایی استان اصفهان) و با محوریت «شاخص‌های ارزیابی عملکرد پرسنل پارک های علم و فناوری و مراکز رشد» برگزار شد.

عضویت در هیئت مدیره انجمن علمی پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری ایران، عضویت کارگروه فن آفرینان چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی، سرپرست معاونت توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و عضویت در کارگروه فن آفرینان سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی بخشی از سوابق اجرایی جناب آقای مهندس مهدوی می‌باشد. میهمانان این نشست جناب آقای دکتر محمدرضا رئیسی (پژوهشگر در حوزه‌ی مدیریت و توسعه‌ی منابع انسانی) و جناب آقای دکتر اسماعیل شعبانی (مسئول توسعه منابع انسانی پارک فناوری پردیس) بودند.

بر اساس مطالب ارائه شده در این نشست از جمله مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل موجود در موضوع ارزیابی عملکرد کارکنان می‌توان به 1) شاخص‌سازی دقیق مؤلفه‌های عملکردی شغل 2) ایجاد فرهنگ ارزش‌آفرین بودن ارزیابی عملکرد برای کارکنان و سازمان و 3) برقراری ارتباط شفاف بین نتایج نظام ارزیابی عملکرد با سیستم‌های ارتقاء و پاداش‌دهی اشاره کرد.

در پایان این وبینار، با پاسخ دادن به پرسش های شرکت کنندگان، مباحث ارائه شده تکمیل گردید.