حمایت از ایده‌های خلاقانه «گردشگری زمین‌»

تاریخ ارسال : 1400/7/10

حمایت از ایده‌های خلاقانه «گردشگری زمین‌»

محمدرضا اسپهبد مشاور طرح توسعه فناوری‌های زمین‌شناسی و معدن معاونت علمی و فناوری به حمایت از ایده‌ها و شرکت‌های خلاق برای توسعه گردشگری زمین اشاره کرد و گفت: در فراخوان دائمی که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام شد، شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق که بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی و پهنه‌های سرزمینی کشور، اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کنند، مورد حمایت قرار می‌گیرند. مشاور طرح توسعه فناوری‌های زمین‌شناسی و معدن معاونت علمی و فناوری، با اشاره به ظرفیت‌های نهفته پدیده‌های بارز زمین‌شناختی ایران به عنوان فرصتی برای رونق اقتصاد دانش‌بنیان و خلاق گردشگری زمین گفت: ایران در مرکزیت چندین پدیده بارز و شناخته شده در حوزه گردشگری زمین قرار گرفته است. در توسعه این فناوری‌ها معاونت علمی و فناوری و طرح توسعه فناوری‌های زمین‌شناسی و معدن آماده است تا از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاقی که خدمات و محصولات هوشمندسازی گردشگری زمین را ارائه دهند، حمایت می‌کند.