جزئیات طرح کارورزی و ثبت نام ۱۴ هزار و ۵۴۵ نفر داوطلب

تاریخ ارسال : 1400/6/16

جزئیات طرح کارورزی و ثبت نام ۱۴ هزار و ۵۴۵ نفر داوطلب

موج بیکاری فارغ التحصیلان، دولت را به راهکار عملی و مهمی رساند. طرح کارورزی، یکی از برنامه های مهم دولت در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار به ویژه فارغ التحصیلان است و تسهیل در جذب و به کارگیری جوانان در بنگاه ها و ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانش آموختگان برای ورود به بازار کار از مهم ترین اهداف اجرای این طرح به شمار می رود.

پیش بینی می‌شود طرح کارورزی وزارت کار بتواند شکاف بین آموخته های دانشگاهی و مهارت های مورد نیاز در بازار کار را کم کند. «طرح کارورزی» امکان و فرصتی برای آشنایی فارغ التحصیلان دانشگاهی با محیط کار محسوب می‌شود که نه تنها باعث افزایش قابلیت های آنان برای اشتغال در آینده می‌شود، بلکه به کارورزان قدرت انتخاب بیشتری در انجام وظایف ارائه شده می دهد تا بتوانند بهتر به علاقمندی ها و گرایش های خود در زمینه های مختلف پی برده و نقاط ضعف و قوت کار خود را ارزیابی کنند. کارورزی یک تجربه دست اول و عملی است که دانش آموختگان دانشگاهی مهارت های شغلی مهمی را همانند برقراری ارتباط، تعهد کاری، وقت شناسی، حل مسئله، کارگروهی، خودمدیریتی، برنامه ریزی و سازماندهی و آشنایی با فن آوری بیاموزند که امروزه برای شاغل شدن بسیار واجب و ضروری هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آخرین گزارش عملکرد اجرای طرح کارورزی حاکی از آن است که 14 هزار و  545 نفر از داوطلبان، ثبت نام و واجد شرایط شناخته شده اند که از این تعداد 54 هزار و626 نفر منجر به عقد قرارداد شده است؛ همچنین 20 هزار و 167 بنگاه اقتصادی در این طرح ثبت نام کرده اند.