برگزاری دومین جلسه هیات امنای بنیاد دکتر محمود شیخ زین الدین

تاریخ ارسال : 1399/6/4

برگزاری دومین جلسه هیات امنای بنیاد دکتر محمود شیخ زین الدین

دومین جلسه هیات امنای بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر محمود شیخ زین الدین با حضور همه اعضای هیات امنا و به میزبانی دفتر ریاست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دفتر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران به صورت مجازی از ساعت 10:00 الی 12:00 روز چهار شنبه 29 مردادماه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه تیم اجرایی اقدام به ارائه گزارش عملکرد یک ساله نمود و در نهایت برنامه سال آینده توسط اعضای محترم هیات امنا مورد بررسی، ارزیابی و تایید قرار گرفت.