برگزاری بوت کمپ سامانه ملی مشاوره (مشاوروم)

تاریخ ارسال : 1400/3/30

برگزاری بوت کمپ سامانه ملی مشاوره (مشاوروم)

سامانه ملی مشاوره ویژه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد با عنوان مشاوروم در 25 خردادماه 1400 آغاز به کار کرد. بوت کمپ معرفی این سامانه در روز چهارشنبه 2 تیرماه 1400 ساعت 14 برگزار خواهد شد.
برای ورود به این وبینار می توانید در زمان مقرر، از قسمت «ورود به وبینار» در صفحه اصلی سایت اقدام نمایید.