ای کاش وقتی 20 ساله بودم میدانستم

تاریخ ارسال : 1399/4/31

ای کاش وقتی 20 ساله بودم میدانستم

رویداد ای کاش وقتی 20 ساله بودم میدانستم رویدادی ترویجی در قالب توسعه فردی بود که بصورت مجازی برگزار ­گردید.

این رویداد با حضور سرکارخانم مونا ناصری، همبنیان گذار شتابدهنده بانا و آقای علی آجودانیان، هم بنیان گذار استارتاپ ویرگول در تاریخ 16 اردیبهشت ماه برگزارشد. همچنین کارگاه " چگونه خود را در 10 دقیقه معرفی کنیم؟ " با ارائه سرکارخانم مونا ناصری در تاریخ 17 اردیبهشت ماه اجرایی شد.