ایجاد بیش از 500 هزار فرصت شغلی در سال 1399

تاریخ ارسال : 1400/5/5

ایجاد بیش از 500 هزار فرصت شغلی در سال 1399

ایجاد بیش از 500 هزار فرصت شغلی در سال 1399

علاءالدین ازوجی مدیر کل سیاست‌های اشتغال وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی در بیان طرح‌های اشتغالی بیان کرده است که: با سیاست‌های ایجاد اشتغال، زمینه ایجاد بیش از 500 هزار فرصت جدید شغلی در سال 99 فراهم شد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که روند ایجاد اشتغال در دولت یازدهم و ودوازدهم مورد قبول نبوده است و سیاست‌های اشتغالی به عبارتی تکرار طرح‌های قبلی اشتغال است.

جزئیات این اشتغال‌زایی در جدول زیر آمده است:

منبع: تسنیم