اولین وبینار تخصصی از سری دوم مجموعه رویدادهای طرح سپهر

تاریخ ارسال : 1400/2/28

اولین وبینار تخصصی از سری دوم مجموعه رویدادهای طرح سپهر

«ایجاد بستر انتقال دانش و مهارت بین پرسنل پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد» موضوع اولین وبینار تخصصی از سری دوم طرح تخصصی سپهر بود که پس از برنامه ریزی و هماهنگی انجام شده ، در تاریخ 7 اردیبهشت ماه سال 1400 توسط بنیاد دکتر زین الدین با همکاری پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان به صورت مجازی با شرکت مدیران و کارشناسان پارک های علم و فناوری و مراکز رشد برگزار شد.

در این وبینار که با میزبانی مهندس حسین حدیدی(مدیر مراکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان) و ارائه مهندس هاشم مهذب رحیم زاده(مدیر برنامه ریزی و توسعه سیستم های پارک علم و فناوری خراسان رضوی) و دکتر فرشید گل زاده کرمانی(کارآفرین و فعال اقتصادی) برگزار شد، به بیان راهکارهای عملی و مبتنی بر دانش روز و انتقال تجربیات اساتید حاضر در این راستا پرداخته شد. 

در پایان با پاسخ دادن به پرسش های شرکت کنندگان، مباحث ارائه شده تکمیل گردید.