افزایش 3 برابری اعتبارات حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان در بودجه سال 1400

تاریخ ارسال : 1400/8/3

افزایش 3 برابری اعتبارات حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان در بودجه سال 1400

اعتبارات حمایتی از شرکت‌های دانش بنیان در بودجه سال ۱۴۰۰ از هزار به سه هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

تفاهم‌نامه میان صندوق نوآوری با بانک‌های عامل در اجرای تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با هدف اعطای تسهیلات ارزان قیمت به شرکت‌های دانش بنیان به امضاء رسید. در این تفاهم‌نامه‌های مربوط به اجرای تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به منظور ارائه تسهیلات ارزان قیمت به شرکت‌های دانش بنیان میان صندوق نوآوری و شکوفایی بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و آینده به امضا رسید. بر اساس این گزارش، پیشتر دولت در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بودجه هزار میلیارد تومانی را برای صندوق نوآوری تخصیص داده و بانک مرکزی نیز به بانک‌های عامل تکلیف کرد که این مبلغ را با معرفی صندوق نوآوری در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار دهد.

در این راستا صندوق نوآوری به منظور حمایت‌های بیشتر از شرکت‌های دانش بنیان و افزایش نقش آنها در اقتصاد کشور، به بانک مرکزی پیشنهاد کرد تا ضمن تعیین بانک‌های عامل از سوی صندوق نوآوری، با آنها برای افزایش بودجه حمایت از شرکت‌ها به تفاهم برسد؛ بر این اساس مقرر شد در تفاهم‌نامه جداگانه با چهار بانک صادرات، تجارت، ملت و آینده این مبلغ با استفاده از منابع اهرمی صندوق نوآوری نزد این بانک‌ها و لحاظ نرخ بازده موثر تسهیلات بانکی از هزار به سه هزار میلیارد تومان افزایش یابد. در نتیجه با موافقت بانک مرکزی، این تفاهم‌نامه‌ها صندوق نوآوری و شکوفایی و این چهار بانک به امضا رسید تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر شرکت‌های دانش بنیان و نقش‌آفرینی گسترده آنها در توسعه اقتصادی کشور باشیم.

بر اساس تفاهم‌نامه میان صندوق نوآوری و شکوفایی با چهار بانک صادرات، تجارت، ملت و آینده این بانک‌ها متعهد شده‌اند در چارچوب قوانین و مقررات بانکی جاری خود، ضمن ایجاد وحدت رویه در شعب خود در سراسر کشور، بنا به درخواست صندوق نوآوری و شرکت‌های معرفی‌شده از طرف آن، تمهیدات لازم را در خصوص ارائه خدمات بانکی مورد نیاز فراهم کنند. همچنین این بانک‌ها متعهد شدند که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، خدمات مورد نیاز صندوق نوآوری و شرکت‌های دانش بنیان را در حداقل زمان ممکن ارائه دهند.