آخرین آمار جذب سرمایه توسط استارتاپ ها

تاریخ ارسال : 1400/6/24

آخرین آمار جذب سرمایه توسط استارتاپ ها

مصطفی بغدادی در رویداد دوشنبه های استارتاپی با موضوع «پسماند و محیط زیست» که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی به صورت آنلاین برگزار شد، گفت: به واسطه‌ برگزاری ۲۸ رویداد دوشنبه‌ استارتاپی، بیش از ۱۹۰ استارتاپ حضور یافته اند تا بعد از فرآیند شتابدهی و جذب سرمایه گذار به تولید برسند.

مدیر توسعه‌ اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه تلاش ما در این رویداد معرفی استارتاپ ها به کارگزاران و سرمایه گذاران بوده است، بیان کرد: تاکنون ۱۶ استارتاپ توانسته اند به میزان ۵۰ میلیارد تومان از سوی سرمایه گذاران سرمایه جذب کنند. به گفته وی، همچنین نزدیک به ۲۹ میلیارد تومان جذب سرمایه برای ۱۴ استارتاپ دیگر در حال مذاکره است. در این مدت بالغ بر ۳۶۰ جلسه  B2Bبرای استارتاپ های رویداد دوشنبه های استارتاپی با سرمایه گذاران برگزار شده است.