بنیاد دکتر شیخ زین الدین
چابک سازی فرآیندهای پارک‌های علم و نوآوری و مراکز رشد

این وبینار دو ساعته در راستای انتقال تجربه با محوریت «چابک سازی فرآیندهای پارک‌های علم و نوآوری و مراکز رشد» برگزار می‌گردد.

میهمانان:

  • مهندس قنبرپور (معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس) به عنوان میزبان نشست
  • دکتر باستی (رئیس پارک علم و فناوری استان گیلان)
  • دکتر کریمی (معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)
  • مهندس امینی (معاون پشتیبانی فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی)

برگزار کننده : بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین


زمان برگزاری: 1399/12/12

ظرفیت باقی مانده: 60 نفر

تاریخ اتمام ثبت نام: 1399/12/08

هزینه : 300,000 تومان

رویداد های دیگر بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین