بنیاد دکتر شیخ زین الدین
پهنه‌های نوآوری؛ محتوا و کالبد

بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر محمود شیخ زین‌الدین برگزار می‌کند: 

چهارمین نشست تخصصی مجازی از فصل هفتم مجموعه رویدادهای *سپهر*
پنل انتقال تجارب پارک‌های علم و فناوری با موضوع
«پهنه‌های نوآوری؛ محتوا و کالبد»


زمان برگزاری: سه شنبه 8 شهریورماه از 11 الی 13

ثبت نام از طریق:

 تا ۱۰۰% حمایت از پرسنل پارک های علم و فناوری و مراکز رشد با همکاری وزارت عتف

همراه با ارائه گواهی شرکت در رویداد

اطلاعات بیشتر:
031-32352535
09028763275

برگزار کننده : بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین


زمان برگزاری: 1401/06/08

ظرفیت باقی مانده: 100 نفر

تاریخ اتمام ثبت نام: 1401/06/08

هزینه : 400,000 تومان

رویداد های دیگر بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین