بنیاد دکتر شیخ زین الدین
وبینار تیم سازی و مدیریت تیم

وبینار تیم سازی و مدیریت تیم

سخنران: دکتر بهزاد محمدیان (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور کسب و کار)

زمان برگزاری: 12 خردادماه 1400 ساعت 20

مکان برگزاری: مرکز نوآوری صنعت غذا

پخش آنلاین: www.zeinodin.org

برگزار کننده : بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین


زمان برگزاری: 1400/03/12

ظرفیت باقی مانده: تکمیل شده

تاریخ اتمام ثبت نام:

هزینه : رایگان

رویداد های دیگر بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین