بنیاد دکتر شیخ زین الدین
همکاری و تعامل میان پارک ها و نهادهای حاکمیتی

چهارمین دوره از سلسله نشست های گفتگو محور طلوع توسط بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر زین الدین برگزار میگردد:
سلسله رویدادهای گفتگو محور " طلوع "، فرصتی برای تعامل میان پارک‌های علم و فناوری و نهادهای حاکمیتی در خصوص مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های پیش‌روی آنهاست.
در هر وبینار طلوع، نمایندگان سه پارک علم وفناوری فرصت دارند تا ضمن بیان تجربیات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود جهت بهبود موضوع محوری وبینار، پیشنهاداتی را به نهادهای حاکمیتی عرضه نمایند. دستاورد نهایی طلوع، کمک به اصلاح و یا تدوین قوانین حاکم و همچنین تسهیل‌گری در راستای توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور با همیاری نهادهای حکومتی متولی است.


 تاریخ ۳ خرداد ماه 
ساعت ۱۴ تا ۱۶

موضوع این نشست " همکاری و تعامل میان پارک و نهادهای حاکمیتی در تحقق شعار سال  "می باشد.
در این نشست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  وزارت کشور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دعوت به عمل آمده است‌‌ و نمایندگان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، پارک فناوری پردیس و پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی مسائل و مشکلات خود را بیان خواهند کرد.
منتظر حضور جنابعالی به عنوان متخصص و کارشناس این حوزه هستیم.

برگزار کننده : بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین


زمان برگزاری: 1401/03/03

ظرفیت باقی مانده: 198 نفر

تاریخ اتمام ثبت نام: 1401/02/31

هزینه : رایگان

رویداد های دیگر بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین