بنیاد دکتر شیخ زین الدین
همایش تشریح راهکارهای سپیدار در توسعه بازار شرکتهای نوآور

همایش تشریح راهکارهای سپیدار در توسعه بازار شرکتهای نوآور

با امکان عضویت در شبکه ملی فروش سپیدار به صورت محدود برای حاضرین در همایش

ویژه شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مراکز تابعه استانهای لرستان، قم، هرمزگان، خراسان شمالی

آنلاین و رایگان

زمان برگزاری: سه شنبه 29 شهریور 1401

ساعت برگزاری: 14 الی 16

مشاوره و دریافت اطلاعات :

03132352535-09392209715

برگزار کننده : بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین


زمان برگزاری: 1401/06/29

ظرفیت باقی مانده: 88 نفر

تاریخ اتمام ثبت نام: 1401/06/29

هزینه : 0 تومان

رویداد های دیگر بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین