بنیاد دکتر شیخ زین الدین
نقش پارک در تامین مالی شرکت های فناور

 وبینار این هفته نقش پارک در تامین مالی شرکت های فناور با حضور جناب آقای دکتر سمیعی رییس صندوق پژوهش فناوربی گیلان، جناب آقای مهندس حسینی مدیر شتاب دهنده پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و  جناب آقای دکتر ساجدی مدیر عامل شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا) برگزار خواهد شد. میزبان رویداد جناب آقای دکتر ناظمی معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی هستند.

برگزار کننده : بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین


زمان برگزاری: 1399/11/14

ظرفیت باقی مانده: 88 نفر

تاریخ اتمام ثبت نام: 1399/11/11

هزینه : 300,000 تومان

رویداد های دیگر بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین