بنیاد دکتر شیخ زین الدین
نقش صندوق های پژوهش و فناوری در چرخه تجاری سازی فناوری

بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر محمود شیخ زین الدین برگزار میکند:
اولین نشست تخصصی مجازی از فصل نهم مجموعه رویدادهای سپهر ،پنل انتقال تجارب پارک های علم و فناوری با موضوع:

"نقش صندوق های پژوهش و فناوری در چرخه تجاری سازی فناوری"

سه شنبه 13 دی ماه از ۱۴ الی ۱۶
تا ۱۰۰%حمایت از پرسنل پارک های علم و فناوری و مراکز رشد با همکاری وزارت عتف
تخفیف 50 درصدی ویژه صندوق های پژوهش و فناوری
تخفیف ۷۵ درصدی ویژه شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک های علم و فناوری با کد تخفیف zdn.sph75vip
همراه با ارائه گواهی شرکت در رویداد
برای کسب اطلاعات بیشترو دریافت کد تخفیف با شماره تلفن های03132352535 و یا 09028763275تماس حاصل فرمایید.

برگزار کننده : بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین


زمان برگزاری: 1401/10/13

ظرفیت باقی مانده: 89 نفر

تاریخ اتمام ثبت نام: 1401/10/14

هزینه : 436,000 تومان

رویداد های دیگر بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین