بنیاد دکتر شیخ زین الدین
نسبت پارک با مسئله ی ؛ ارزش‌گذاری فناوری و ارزش‌گذاری کسب و کارهای فناور

بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر محمود شیخ زین الدین برگزار میکند:
دومین نشست تخصصی مجازی از فصل نهم مجموعه رویدادهای سپهر ،پنل انتقال تجارب پارک های علم و فناوری با موضوع:

"نسبت پارک با مسئله ی؛
ارزش‌گذاری فناوری و ارزش‌گذاری کسب و کارهای فناور"
"

 سه شنبه 18بهمن ماه1401
 از ۱۴ الی ۱۶
 

 تا ۱۰۰%حمایت از پرسنل پارک های علم و فناوری و مراکز رشد با همکاری وزارت عتف
تخفیف ۷۵ درصدی ویژه شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک های علم و فناوری
 همراه با ارائه گواهی شرکت در رویداد

 برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های03132352535 و یا 09028763275تماس حاصل فرمایید.

برگزار کننده : بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین


زمان برگزاری: 1401/11/18

ظرفیت باقی مانده: 75 نفر

تاریخ اتمام ثبت نام: 1401/11/18

هزینه : 436,000 تومان

رویداد های دیگر بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین