بنیاد دکتر شیخ زین الدین
طرح هنگام (کارگاه عمومی اول )

بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین برگزار می کند:

طرح هنگام

ویژه توانمندسازی و مهارت افزایی کارشناسان و مدیران ستاد پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد

کارگاه عمومی اول

با 50درصد حمایت وزات عتف

سرفصل های پیشنهادی آموزشی حوزه نوآوری و فناوری

  1. اهمیت و تاثیر حوزه فناوری و نوآوری و ساختارهای حمایتی آن در آینده کشور:  3 ساعت
  2. تعاریف اولیه و آشنایی با ارکان زیست بوم: 4 ساعت
  3. آشنایی با سطوح بلوغ فناوری (TRL ): 4 ساعت
  4. اصول تدوین طرح کسب و کار نوآورانه (BP): 8 ساعت
  5. آشنایی با ساختار و مراحل رشد شرکت های فناور، دانش بنیان و خلاق: 3 ساعت
  6. آشنایی با ساختار و خدمات پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، شتاب دهنده ها، مراکز کار اشتراکی و مراکز نوآوری: 8 ساعت
  7. آشنایی با نهادهای حمایتی زیست بوم نوآوری و فناوری، وزارت عتف، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی: 6 ساعت
  8. آشنایی با قانون جهش تولید دانش بنیان و اهداف آن: 4 ساعت

 

زمان برگزاری کارگاه ها: دی ماه 1401

روش آموزش: آنلاین بر بستر LMS

محتوای کارگاهها شامل: جلسات آنلاین، منابع تکمیلی، پروژه عملی و آزمون پایانی

پیش ثبت نام: www.zeinodin.org

اطلاعات بیشتر: 09392209715-03132352535

برگزار کننده : بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین


زمان برگزاری: 1401/10/15

ظرفیت باقی مانده: 100 نفر

تاریخ اتمام ثبت نام: 1401/10/15

هزینه : رایگان

رویداد های دیگر بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین