بنیاد دکتر شیخ زین الدین
راهکارهای عملی برای درآمدزایی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد

این وبینار دو ساعته در روز سه شنبه 21 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

مهمانان این رویداد:

1- آقای دکتر راحتی (معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری استان سمنان)

2- خانم مهندس حسینیان نژاد (رئیس اداره توسعه بازار و پروژه ها  در پارک علم و فناوری خراسان رضوی)

3- آقای مهندس صابری (قائم مقام سابق و مشاور رئیس پارک پردیس)

برگزار کننده : بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین


زمان برگزاری: 1399/11/21

ظرفیت باقی مانده: 88 نفر

تاریخ اتمام ثبت نام: 1399/11/21

هزینه : 300,000 تومان

رویداد های دیگر بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین