بنیاد دکتر شیخ زین الدین
دوره اول مدرسه سپیدار: از اهداف تا تکنیک های فروش

اولین دوره مدرسه سپیدار، ویژه مدیران فروش شرکت های دانش بنیان

برگزار کننده : بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین


زمان برگزاری: 1401/04/04

ظرفیت باقی مانده: 20 نفر

تاریخ اتمام ثبت نام: 1401/04/07

هزینه : 4,360,000 تومان

رویداد های دیگر بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین