بنیاد دکتر شیخ زین الدین
تدوین طرح توجیهی تخصصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر زین الدین برگزار میکند:
دوره آموزشی آنلاین «تدوین طرح توجیهی تخصصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی»
با   80درصد حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی ویژه شرکتهای دانش بنیان

مدرس دوره: دکتر محسن شریف
زمان برگزاری:1401/10/03لغایت 1401/11/13 
روزهای برگزاری: دوشنبه ها، از ساعت ۱۴ الی ۱۶

شش هفته آموزش مستمر
24 ساعت آموزش کاربردی و عملی توسط استاد دوره

ثبت نام: zeinodin.org
ثبت نام دانش بنیان: ghazal.inif.ir
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و دریافت تخفیف ویژه شرکتهای فناور و شرکتهای فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی :

0312352535 و 09933521892 خانم اجاقی

برگزار کننده : بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین


زمان برگزاری: 1401/09/30

ظرفیت باقی مانده: 49 نفر

تاریخ اتمام ثبت نام: 1401/09/30

هزینه : 2,180,000 تومان

رویداد های دیگر بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین