بنیاد دکتر شیخ زین الدین
بسته کامل 3 رویداد دومین سری از مجموعه رویدادهای طرح سپهر

هم اکنون می توانید در هر 3 رویداد دومین سری از مجموعه رویدادهای تخصصی طرح "سپهر" ، به صورت یکجا ثبت نام نمایید.

برگزار کننده : بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین


زمان برگزاری: 1400/03/04

ظرفیت باقی مانده: 30 نفر

تاریخ اتمام ثبت نام: 1400/03/04

هزینه : 9,000,000 تومان

رویداد های دیگر بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین