بسته کامل 5 رویداد دومین سری از مجموعه رویدادهای طرح سپهر

هم اکنون می توانید در هر 5 رویداد دومین سری از مجموعه رویدادهای تخصصی طرح "سپهر" ، به صورت یکجا ثبت نام نمایید.

مدرس: بنیاد نوآوری و شکوفایی دکتر زین الدین


زمان برگزاری: 1400/02/21

ظرفیت باقی مانده: 44 نفر

تاریخ اتمام ثبت نام: 1400/02/21

هزینه رویداد: 1,200,000 تومان

جدیدترین رویداد ها