بنیاد دکتر شیخ زین الدین
بسته کامل رویدادهای طرح سپهر

بسته کامل رویدادهای طرح سپهر

برگزار کننده : بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین


زمان برگزاری: 1399/12/19

ظرفیت باقی مانده: 70 نفر

تاریخ اتمام ثبت نام: 1399/12/19

هزینه : 1,200,000 تومان

رویداد های دیگر بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین