بنیاد دکتر شیخ زین الدین
بسته فصل زمستان وبینار های سپهر و طلوع

بسته جامع 3 رویداد سپهر +2 رویداد طلوع

طرح سپهر :

وبینار اول :

در چرخه تجاری سازی فناوری : نقش صندوق های پژوهش و فناوری

13 دی ماه

 

وبینار دوم :

نسبت پارک با مسئله : ارزشگذاری فناوری و ارزش گذاری کسب و کار های فناور

18 بهمن 1401

 

وبینار سوم:

الزامات و توصیه ها در : بودجه ریزی عمایاتی پارک ها

 2 اسفند1401

 

طرح طلوع :

 

وبینار اول :

آشنایی با تکالیف و ظرفیت های نهاد های حاکمیتی با محوریت قانون جهش تولید دانش بنیان:

شورای شهر و شهرداری ها

4بهمن ماه1401

 

وبینار دوم :

آشنایی با تکالیف و ظرفیت های نهاد های حاکمیتی با محوریت قانون جهش تولید دانش بنیان:

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

16اسفندماه1401

 

مخاطب اصلی این وبینارها کلیه فعالین زیست بوم نوآوری و فناوری کشور و اعم از شرکتهای دانش بنیان و فناور،مدیران ارشد و کارکنان پارک های علم و فناوری و مراکز رشد است.

 تا 100% حمایت برای پارک ها و مراکز رشد با همکاری وزارت عتف

 کد تخفیف 75 درصدی برای شرکت های دانش بنیان و فناور

 

 برای ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های
031-32352535
09028763275
تماس حاصل فرمایید.

 

برگزار کننده : بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین


زمان برگزاری:

ظرفیت باقی مانده: 100 نفر

تاریخ اتمام ثبت نام:

هزینه : 2,180,000 تومان

رویداد های دیگر بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین