بنیاد دکتر شیخ زین الدین
اولین همایش عمومی کشوری معرفی دومین دوره مدرسه سپیدار

عنوان: همایش عمومی ملی معرفی مجموعه راهکارهای سپیدار

مخاطبین: شرکتهای خلاق، فناور و دانش بنیان

► مجری: بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین

► مجری: بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین

مدل برگزاری: به صورت آنلاین

سرفصلهای همایش:

► آشنایی با روش های آموزشی

آشنایی با خدمات راهبری و منتورینگ

آشنایی با خدمات شبکه سازی و توسعه ارتباطات

معرفی حمایت 90 درصدی صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکتهای دانش بنیان

03132352535- 09392209715

 

برگزار کننده : بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین


زمان برگزاری: 1401/06/02

ظرفیت باقی مانده: 70 نفر

تاریخ اتمام ثبت نام: 1401/06/02

هزینه : 0 تومان

رویداد های دیگر بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین