برگزاری چهارمین وبینار از دوره‌ سوم طرح سپهر

تاریخ ارسال : شهریور 24، 1400

برگزاری چهارمین وبینار از دوره‌ سوم طرح سپهر

برگزاری چهارمین وبینار از دوره‌ سوم طرح سپهر

چهارمین وبینار از مرحله‌ سوم مجموعه وبینارهای طرح سپهر در تاریخ سه شنبه 16 شهریورماه 1400 از ساعت 14:00 تا 16:00 به میزبانی جناب آقای مهندس مهدی حاج اسماعیل زاده معاون اداره کل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور پارک فناوری پردیس با محوریت مشکلات و مسائل مرتبط با ارزیابی شرکت های مستقر در مرحله‌ پارک برگزار شد. میهمانان این نشست جناب آقای دکتر سید جواد حسینی مدیر عامل شرکت خدمات فناوری تکچی شرق و جناب آقای مهندس علی اصغر صادق پور ارزیاب و مشاور پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی بودند.

در این وبینار مباحث زیر مطرح شدند:

مراحل رشد شرکت ها بر اساس مدل TEM1000 به صورت زیر است:

  • پیش رشد (تمرکز بر تیم): قبل از تشکیل شرکت بوده به این صورت که تعدادی کارآفرین می خواهند کاری را شروع کنند.
  • رشد (تمرکز بر کسب و کار): در مراکز رشد هستند. ابعاد مختلف برای شکل گیری کسب و کار وجود دارد.
  • نوپا (تمرکز بر فرایندها): شخصیت حقوقی مشخص شده است. NVP شرکت به بازار رسیده و یک بازار حداقلی دارد.
  • رشد یافته (تمرکز بر سازمان): تیم مستقر شده و بازار در حال توسعه است. بار توسعه شرکت از روی دوش اعضای بنیان گذار و تیم فنی و مدیریتی بر دوش سازمان منتقل می‌شود.
  • بالغ (تمرکز بر توسعه بازار)

شرکت ها در مرحله‌ پارک در 4 سطح تعهد، توانمندی، شایستگی و رقابت پذیری مورد ارزیابی قرار می گیرند. شرکت هایی که امتیاز بین 100 تا 200 داشته باشند، نشان تعهد خواهند گرفت. به شرکت های با امتیاز بین 200 تا 300 نشان توانمندی (در بازه های 50 تایی) و 500 تا 1000 هم نشان رقابت پذیری تعلق می گیرد.