برگزاری وبینار پردیس‌های فناوری؛ از چرایی تا راه‌اندازی برای اولین بار درکشور

تاریخ ارسال : دی 12، 1400

برگزاری وبینار پردیس‌های فناوری؛ از چرایی تا راه‌اندازی برای اولین بار درکشور

بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر محمود شیخ زین‌الدین برای اولین بار در کشور با همکاری پارک علم و فناوری خراسان رضوی، اقدام به برگزاری وبینار "پردیس‌های فناوری؛ از چرایی تا راه‌انداری" در روز سه‌شنبه 14 دی ماه 1400 از ساعت 14 الی 16 کرده است. در این وبینار تجربیات پارک علم و فناوری خراسان در خصوص نیاز به ایجاد پردیس‌های فناوری و همچنین قوانین و مقرارت حاکم بر این ساختار ارائه خواهد شد. همچنین ارائه دهندگان این رویداد از چگونگی مشارکت دیگر نهادهای دولتی یا خصوصی در این مورد خواهند گفت. میهمانان این نشست جناب آقای دکتر رضا قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی و جناب آقای مهندس داود تفضلی معاون فناوری پارک خراسان رضوی هستند.

در این وبینار سرفصل‌های زیر ارائه خواهد شد:

  • نحوه مشارکت پارک با سایر نهادها در لایه‌های مالکیت،حاکمیت و مدیریت در پردیس‌های فناوری
  • قوانین و مقررات مربوط به پردیس‌های فناوری
  • پردیس‌های تقاضا محور
  • پردیس‌های فناوری مقدمه ایجاد پارک‌های خصوصی

 مخاطبان وبینار:

  • مدیران و کارشناسان پارک‌های علم و فناوری
  • فعالین زیست بوم نوآوری و فناوری کشور

ثبت نام در این رویداد برای عموم علاقمندان از طریق سایت moshaveroom.ir رایگان است.