برگزاری سومین وبینار از دوره‌ سوم طرح سپهر

تاریخ ارسال : شهریور 08، 1400

برگزاری سومین وبینار از دوره‌ سوم طرح سپهر

برگزاری دومین وبینار از دوره سوم طرح سپهر

 سومین وبینار از مرحله سوم مجموعه وبینارهای طرح سپهر در تاریخ سه شنبه 2 شهریور ماه 1400 از ساعت 14:00 تا 16:00 به میزبانی جناب آقای مهندس محسن علی اکبریان مدیرکل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور پارک فناوری پردیس با محوریت مشکلات و مسائل مرتبط با ارزیابی شرکت‌های مستقر در مرحله رشد برگزار شد. میهمانان این نشست جناب آقای دکتر رضا شفاعی مدیر توسعه فناوری و تجاری سازی در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و سرکار خانم مهندس اعظم دانش سرارزیاب و ممیز تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان شرکت سنجش و دانش آیریک بودند.

در این وبینار مباحث زیر مطرح شدند:

اهداف ارزیابی واحدهای فناور به شرح زیر است:

  • تعيين وضعيت ادامه حضور واحدهای فناور (اخراج، خروج يا ادامه‌ی حضور)
  • شناسايي واحدهای فناور برتر
  • تعيين اعتبار واحدهای فناور جهت بهره مندی از مزايا و خدمات پارک
  • ارزيابي روند رشد واحدهای فناور و نظام مند کردن آن
  • شناسايي نقاط ضعف واحدهای فناور و تعيين برنامه جهت بهبود آن ها

در ارتباط با رویکردهای ارزیابی با یک طیف سروکار داریم. یکی از آنها رویکرد کمی است و قرار است به شرکت ها امتیاز دهیم. در این روش باید به هر شاخصی یک عدد نسبت داد و در نهایت با جمع بندی، امتیاز هر شرکت به دست می آید. اما رویکرد به طور کامل کمی ممکن است افراد را دچار مشکل کند. یک رویکرد مطلقاً کیفی هم در طرف دیگر طیف وجود دارد که با عدد و رقم سر وکار نداریم. بلکه با نظر کارشناسان ارزیابی مواجه هستیم. ما در عمل باید بین دو سرطیف قرار بگیریم و برخی شاخص‌ها باید کمی باشند.