انتخاب مدیر اجرایی بنیاد به عنوان هیئت علمی نمونه کشوری 1400

تاریخ ارسال : مرداد 13، 1400

انتخاب مدیر اجرایی بنیاد به عنوان هیئت علمی نمونه کشوری 1400

اسامی ۱۷ استاد از ۱۵ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی کشور به عنوان اساتید نمونه کشوری سال ۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش ایسنا، اعضای هیئت‌علمی نمونه کشوری سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ در مراسمی با حضور دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند. 

در این مراسم "دکتر منصور صفت‌گل" عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در رشته تاریخ، "دکتر محمدرضا عابدی" عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان در رشته مشاوره، "دکتر جعفر باباجانی" عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی در رشته حسابداری، "دکتر احمد علی‌پور" عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور در رشته روان شناسی، "دکتر محمدحسین مجلس‌آرا" عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی در رشته فیزیک،" دکتر سعید بلالائی" عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رشته شیمی آلی و "دکتر عبدالله سلیمی" عضو هیئت‌علمی دانشگاه کردستان در رشته شیمی به عنوان اساتید نمونه کشور برگزیده شدند.

همچنین "دکتر احمد شیخی" عضو هیئت‌علمی دانشگاه شیراز در رشته آموزش فیزیک، "دکتر نظام‌الدین مهدوی امیری" عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف در رشته علوم ریاضی، "دکتر مهدی نکومنش حقیقی" عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در رشته شیمی پلیمر، "دکتر علی خیرالدین" عضو هیئت‌علمی دانشگاه سمنان در رشته مهندسی عمران، "دکتر تورج محمدی" عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته مهندسی شیمی، "دکتر عبدالرضا سیم‌چی" عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی مواد، "دکتر جعفر روشنی‌یان" عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رشته مهندسی هوافضا، "دکتر فریدون مقدس‌نژاد "عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی عمران، "دکتر سید محسن حسینی" عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت در رشته مدرس علوم و مهندسی جنگل، "دکتر صبیحه سلمانیان‌زاد " عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته صنایع غذائی حائز نیز  عنوان هیئت‌علمی نمونه کشوری شدند.