آغاز سری سوم مجموعه رویدادهای تخصصی طرح سپهر

تاریخ ارسال : مرداد 11، 1400

آغاز سری سوم مجموعه رویدادهای تخصصی طرح سپهر

دوره‌ی سوم مجموعه رویدادهای طرح سپهر آغاز شد

یکی از اهداف اصلی بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر محمود شیخ زین‌الدین کمک به توسعه‌ی سریع‌تر پارک‌های علم و فناوری است. "سپهر" طرح توانمندسازی مدیران حوزه فناوری و نوآوری کشور است که در بنیاد دکتر زین الدین با ارائه‌ی عمدتاً رؤسای محترم پارک‌ها و یا معاونین محترم آنها آغاز شد. برای اجرای برنامه‌های هدفمند در جهت نیاز پارک‌های علم و فناوری، یک تیم عارضه یاب در نیمه‌ی دوم سال 1399 تشکیل شد و در این تیم با برخی از رئسای پارک‌ها، وزارت‌خانه و معاونت گفت‌وگوهایی مجازی با میانگین مدت زمان 2 ساعت انجام شد. لازم به ذکر است پس از هر گفت‌وگو، اعضای تیم اتاق فکر بنیاد به صورت مجازی یا حضوری جلساتی جهت جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از نکات مطرح شده توسط مصاحبه‌شوندگان تشکیل دادند. در ادامه پ دوره‌ی اول سپهر با محوریت موضوعات با اولویت A در زمستان 1399 که نه مورد بودند برگزار شد. پس از بازخوردگیری از مخاطبان نتیجه بر آن شد که این رویدادها با موضوعات تخصصی ادامه یابد. بنابراین دوره‌ی دوم طرح سپهر در بهار1400 در قالب یک بسته شامل 5 وبینار با محوریت منابع انسانی برگزار شد.

با استقبال فراوان مخاطبان، دوره‌ی سوم طرح سپهر با محوریت موضوعات مربوط به ارزیابی واحدهای فناور برنامه‌ریزی شده است. این پنل‌های انتقال تجربه از تاریخ سه شنبه 5 مرداد ماه 1400با فاصله‌ی دو هفته از یکدیگر برگزار می‌شوند. به طور خلاصه هر وبینار در سپهر را دو نفر میهمان و یک نفر میزبان کارشناس، در قالب یک پنل گفت‌وگو مدیریت می‌نمایند. دو بخش اصلی این رویداد شامل سخنرانی هر یک از میهمانان و مباحثه با میزبان به عنوان بخش اول و پرسش‌ و پاسخ مخاطبان با میهمانان به عنوان بخش دوم می‌باشد. لازم به توضیح است که میزبانان و میهمانان این مجموعه وبینارها توسط گروهی متشکل از خبرگان زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور انتخاب شده‌اند. عناوین رویدادهای دوره‌ی سوم طرح سپهر به صورت زیر است:

  1. فرآیند پذیرش در پارک های علم و فناوری
  2. ارزیابی شرکت‌های مستقر در مرحله‌ی پیش رشد
  3. ارزیابی شرکت‌های مستقر در مرحله‌ی رشد
  4. ارزیابی شرکت‌های مستقر در پارک
  5. ارزیابی عملکرد شرکت‌های علم و فناوری