رویداد همنشین

تاریخ ارسال : 1399/5/6

رویداد همنشین

اولین دوره رویداد " همنشین " به صورت غیر رسمی در اتوکام 2019 اصفهان به میزبانی اداره فناوری اطلاعات استان اصفهان برگزار گردید. این رویداد بر اساس مدل " meet the boss "  و با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور طراحی و اجرا شد ، با این تفاوت که این رویداد با هدف ایجاد فضای گفت و گوی موثر بین مدیران رده بالای دولتی و صاحبان کسب و کار های نوپا، کوچک و متوسط فراهم کننده فضای گفت و گو B2G  است.اولین دوره رویداد همنشین با حضور جناب آقای دکتر امیر ناظمی ریاست محترم سازمان فناوری اطلاعات کشور برگزار گردید.